Toolbox Q1/2019

Toolbox Geweld hoort nergens thuis (Q1/2019)

Begin februari is de eerste Toolbox van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) uitgeleverd aan de regionale projectleiders GHNT en/of contactpersonen centrumgemeenten. Zij hebben een belangrijke functie in de regio en bewegen zich als een spin in het web in de regionale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De Toolbox faciliteert hen o.a. op het terrein van communicatie, informatie en planning.

De Toolbox is te vinden op het interactieve platform GHNT, dit platform is in alleen toegankelijk voor regionaal projectleiders en zij hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om op het platform een account met persoonlijk wachtwoord aan te maken. Op dit besloten platform vinden zij de Toolbox, maar het faciliteert hen ook in interactieve communicatie met elkaar. Ze kunnen chatten, snel peilingen doen, vragen stellen en documenten met elkaar delen.

In de eerste Toolbox zitten een aantal zaken met betrekking tot consistente communicatie, zoals het icoon van het programma GHNT, de pictogrammen van de drie actielijnen, een format voor een regionale PowerPoint presentatie en een aantal middelen die in de afgelopen weken zijn opgeleverd, zoals de digitale brochure en de flyer ‘wie is wie’ bij GHNT. Er is een eerste planning opgenomen voor de 2e Voortgangsrapportage GHNT, daarnaast zijn er een tweetal contactlijsten toegevoegd met persoonlijke gegevens van de regionaal projectleiders en de managers Zorg & Veiligheid. Ook is er binnen deze Toolbox een verwijzing opgenomen naar de Toolbox rondom de Publiekscampagne en de Toolbox over de vernieuwde Meldcode.

De contactgegevens van de regionale projectleiders GHNT en de manager Zorg en Veiligheid zijn uitsluitend voor intern gebruik en mogen alleen binnen de context van het programma GHNT worden gebruikt en niet worden gedeeld met derden. In de loop van dit jaar zal het programma GHNT op een aantal momenten een nieuwe Toolbox uitbrengen of bestaande Toolboxen actualiseren, om zo regionaal projectleiders te ondersteunen.

Vragen: info@geweldnergensthuis.nl