Niets doen is geen optie, week tegen de kindermishandeling 2018

Het meer jaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt op drie hoofdlijnen aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vormen van ongewenst gedrag moeten eerder en beter in beeld zijn, daarvoor is het belangrijk dat professionals goed kijken,  waarnemen en zich afvragen of de signalen, hoe klein ook op de juiste manier waarnemen en aanpakken. Het programma gaat verder, niet alleen in beeld, maar ook stoppen en duurzaam oplossen. Een multi-disciplinaire samenwerking tussen professionals is hiervoor randvoorwaarde. En tenslotte besteedt het programma hierbij aandacht aan speciale doelgroepen, denk aan ouderenmishandeling, eerwraak gerelateerde vormen en de problematiek rondom loverboys. De inzet van alle professionals binnen het zorg- en veiligheidsdomein is van levensbelang en maakt het verschil, want niets doen is geen optie.

Films

Week tegen de kindermishandeling 2018, Compilatie

Bekijk of download de film

Week tegen de kindermishandeling 2018, Linda, crisismedewerker Veilig Thuis

Bekijk of download de film

Week tegen de kindermishandeling 2018, Heleen, leerkracht basisonderwijs

Bekijk of download de film

Week tegen de kindermishandeling 2018, Boudewijn, politieagent

Bekijk of download de film

Week tegen de kindermishandeling 2018, Marianne, huisarts

Bekijk of download de film

Week tegen de kindermishandeling 2018, Pim, ambulanceverpleegkundige

Bekijk of download de film