Media / Film

Binnen het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) wordt binnen verschillende onderdelen van het programma film en media ingezet om de ambities van het programma te realiseren. Dat kan zijn vanuit de landelijke Publiekscampagne, maar het kan ook gaan om jaarlijkse events zoals de week van de kindermishandeling of een innovatie zoals de Hackaton tegen kindermishandeling in 2019. Deze communicatiemiddelen zijn in veel gevallen vrij van rechten en kunnen ook op andere momenten goed worden ingezet om de boodschap van het programma GHNT kracht bij te zetten.

In deze rubriek vind je een aantal high lights van o.a. TV-spots, filmpjes en andere middelen die direct gelinkt zijn aan het Programma GHNT en als zodanig ook gebruikt kunnen worden. Wil je meer zien kijk dan ook eens op de YouTube kanalen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en of Justitie en Veiligheid (JenV).