Programma Energie

Het programma Energie bestaat uit samenwerkende programma’s om gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij het realiseren van de energietransitie.

Lokale Energie Etalage

De Lokale Energie Etalage is de portal-website met informatie en inspiratie over de energietransitie op lokaal niveau. De site geeft inzicht in energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie en energiebeleid van alle gemeenten op lokaal niveau. De informatie betreft een bewuste selectie van de meest recente data verdeeld over vijf thema’s: wonen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit.

Programma energie in een oogopslag

De VNG is actief op veel thema’s in de energietransitie, en werkt daar in samen met veel partners. Onderstaande infographic laat zien aan welke opgaven de VNG werkt, welke partijen daarbij zijn betrokken, en welke resultaten al zijn behaald. (het overzicht van de thema’s en partners is niet uitputtend).