Producten en Diensten

Nieuwste editie VNG Magazine

In deze editie van VNG Magazine een interview met Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10. De belangenclub van plattelandsgemeenten bestaat tien jaar. 'De stad is gebaat bij een vitaal platteland', aldus Van Selm.

We vroegen onlangs benoemde burgemeesters of ze zich bij hun sollicitatie hebben laten leiden door het feit dat burgemeesters steeds vaker bedreigd worden. Wim Kuijken blikt terug op de acht jaar dat hij Deltacommissaris was en burgemeester Wouter Kolff laat zien wat de mooiste plek van Dordrecht is.

Verder doen we verslag van de Bestuurdersdag, die 30 november in Utrecht plaatsvond, en komen de belangrijkste moties waarover tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering gestemd is, aan bod.

VNG Fora

De VNG heeft verschillende fora waar gemeenteambtenaren kunnen discussiëren, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over bepaalde onderwerpen.

Stel uw vraag aan het Informatiecentrum

Het VNG Informatiecentrum richt zich met haar dienstverlening op de leden van de Vereniging. Behoort u tot de doelgroep van de VNG dan kunt u bij het informatiecentrum terecht voor:

Bereikbaarheid
Het Informatiecentrum is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 070 - 373 8393 of via e-mail.

Uw vraag wordt binnen vijf werkdagen beantwoord. Heeft uw vraag spoed dan is een snellere afhandeling mogelijk.

Particulieren en bedrijven
De VNG heeft geen publieksfunctie. Particulieren of bedrijven die vragen hebben, kunnen zich het beste wenden tot hun eigen gemeente. De VNG bemiddelt niet in conflicten tussen gemeenten en burgers of bedrijven.