Producten en Diensten

VNG Magazine

De laatste editie van het jaar staat in het teken van het thema energie. De Bilt wil in 2030 energieneutraal zijn. Dan moet alle benodigde energie binnen de eigen gemeentegrenzen worden opgewekt. Wethouder Anne Brommersma vertelt hoe de gemeente deze ambitieuze doelstelling denkt te gaan halen.

Stel uw vraag aan het Informatiecentrum

Het VNG Informatiecentrum richt zich met haar dienstverlening op de leden van de Vereniging. Behoort u tot de doelgroep van de VNG dan kunt u bij het informatiecentrum terecht voor:

Bereikbaarheid
Het Informatiecentrum is bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 070 - 373 8393 of via e-mail.

Uw vraag wordt binnen vijf werkdagen beantwoord. Heeft uw vraag spoed dan is een snellere afhandeling mogelijk.

Particulieren en bedrijven
De VNG heeft geen publieksfunctie. Particulieren of bedrijven die vragen hebben, kunnen zich het beste wenden tot hun eigen gemeente. De VNG bemiddelt niet in conflicten tussen gemeenten en burgers of bedrijven.