Hoe waardeert u deze pagina?

Startpagina Raadsleden

VNG-commissie Raadsleden & Griffiers

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten. De commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten. Zie:

Uitgelicht: Ontwikkelagenda Lokale Democratie

De afgelopen maanden heeft de commissie R&G hard meegewerkt aan de Ontwikkelagenda Lokale Democratie, welke op 30 november op de Buitengewone ALV (BALV) wordt gepresenteerd. Een van de belangrijke elementen uit deze agenda is de verbindende rol van de gemeenteraad, door de VNG Denktank bestempeld als het kruispunt van de lokale democratie.

De gemeenteraad is de belangrijkste schakel tussen samenleving en lokaal bestuur en moet ertoe ondersteund worden dat hij deze rol ook kan vervullen. Dit vraagt om betere financiële vergoedingen voor raadsleden van in elk geval de kleinere gemeenten, maar ook om stevige inhoudelijke ondersteuning via griffie(r)s en een ruim en samenhangend opleidingsaanbod via de VNG Academie (in overleg  met de beroepsverenigingen).

De komende periode werkt het VNG-bureau deze en andere in de agenda genoemde acties uit.

 

Blijf op de hoogte & doe mee!
 


Forum Democratie en Bestuur 

VNG Bestuurdersnetwerk
 
Opleidingsaanbod


Video's Omgevingswet

Pascale Georgopoulou, griffier van de gemeente Amstelveen, vertelt wat raadsleden nu al kunnen - en straks moeten - doen om volgens de Omgevingswet te werken. Marco Lurks, omgevingsexpert bij de VNG, licht het juridisch kader toe. De filmpjes staan op YouTube:

 


Vragen?

Wilt u als raadslid of griffier een vraag voorleggen aan de VNG? Neem dan contact op met: VNG Informatiecentrum