VNG-fora

Onze fora zijn bedoeld om onze leden een platform te bieden om onderling met elkaar in contact te komen en vragen aan elkaar te stellen over verschillende beleidsinhoudelijke onderwerpen. Inmiddels is het platform een succes te noemen met veel verschillende onderwerpen en daarbij behorende doelgroepen.

Toegang tot de fora

Per onderwerp is met de beheerder afgesproken wat het toegangsbeleid en/of de doelgroep is. Het kan daardoor gebeuren dat u zich met een bepaald onderwerp bezighoudt, maar dat u niet tot de doelgroep behoort die met de beheerder van dat onderwerp is afgesproken. Dit is de keuze van de beheerder van de groep.

Inloggen/registreren

Als u al een account heeft kunt u hieronder inloggen. Heeft u nog geen account? Registreer u dan hieronder:

E-mailadres
Wachtwoord

 

Heeft u nog geen account voor deze omgeving? Registreren...

De fora waarvoor u zich kunt aanmelden, zijn:

Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (Uitsluitend voor P&O’ers)

 • Lerend werken
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Werkgeversforum gemeenten

Dienstverlening en Informatiebeleid

 • AVG Privacy
 • Burgerpeiling waarstaatjegemeente
 • Data Science Hub
 • Dienstverlening
 • GGI-Netwerk
 • Integrale sturing gemeente (PDCA)
 • LEAN-Gemeenten
 • Dienstverlening Economie
 • Selectielijst archiefbescheiden

Gemeentefinanciën en Recht

 • Forum Wob
 • Gemeenterecht
 • Gemeentefinanciën
 • Gemeentebelastingen

Jeugd

 • Financiën doelgroepen kinderopvang
 • Toezicht en handhaving kinderopvang

Leefomgeving (voorheen: ROM-netwerk)

 • Bijeenkomsten
 • Eikenprocessierups
 • Groen
 • Grondstoffen, afval en circulaire economie
 • Klimaat
 • Kwaliteit VTH
 • Milieu
 • Mobiliteit
 • Omgevingswet
 • Platform Blindgangers
 • Ruimte
 • Toepasbare regels Omgevingswet
 • Water
 • Wonen

Onderwijs

 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijshuisvesting
 • Voor en vroeg schoolse educatie

Sociaal Domein

 • Model verordening sociaal domein
 • Gezondheidsbeleid
 • Sociaal Domein
 • Verbinding zorg en veiligheid
 • Asiel en Integratie

Veiligheid

 • Algemeen veiligheidsbeleid
 • Toepassing burgemeestersbevoegdheden
 • Toezicht en handhaving en veilige wijk

Overig

 • Europa
 • Netwerk Regionaal samenwerken
 • Communicatieplatform (Uitsluitend voor communicatieprofessionals)
 • Cultuur
 • Regionale economische ontwikkeling en arbeidsmarkt
 • Vensters