Overige VNG-fora

De VNG heeft verschillende fora waar gemeenteambtenaren kunnen discussiëren, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over bepaalde onderwerpen.

Als u al een account heeft kunt u hieronder inloggen. Heeft u nog geen account? Registreer u dan hieronder:

E-mailadres
Wachtwoord

 

Heeft u nog geen account voor deze omgeving? Registreren...

De fora waarvoor u zich kunt aanmelden, zijn:

Sociaal domein

 • Asiel en integratie
 • Financiën doelgroepen kinderopvang
 • Toezicht en handhaving kinderopvang
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingenvervoer
 • Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt
 • Sociaal domein

Arbeidszaken

 • Werkgeversforum gemeenten (alleen P&O'ers)
 • Lerend werken (ook toegankelijk voor verandermanagement, organisatieontwikkeling en innovatie. Dit moet bij uw functie staan)

Lokaal Bestuur en recht

 • Wob
 • Informatiebeleid
 • Dienstverlening
 • Gemeenterecht (inclusief Overheidsprivaatrecht)
 • Gemeentefinanciën

Overig en communicatie

 • Communicatieplatform (alleen communicatieprofessionals)
 • Cultuur
 • Europa
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Netwerk regionaal samenwerken
 • Regietafels asielinstroom
 • Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt
 • Integrale Sturing Gemeenten (PDCA)
 • Data Science Hub
 • Selectielijst Archiefbescheiden
 • Ondernemerspeiling
 • Burgerpeiling

Openbare orde en veiligheid

 • Algemeen veiligheidsbeleid
 • Toepassing burgemeestersbevoegdheden
 • Toezicht en handhaving en Veilige wijk
 • Verbinding Zorg en Veiligheid