Nieuwsbrieven OTAV Gezondheid en OTAV

Nieuwsbrieven Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid)

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten in hun regierol bij de zorg voor de gezondheid van statushouders. Hieronder kunt u eerder verschenen nieuwsbrieven nalezen.

2019

2018

2017

Nieuwsbrieven OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)

Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders heeft gemeenten tot 1 juli 2017 ondersteund bij diverse vraagstukken rondom asielbeleid en integratie (huisvesting statushouders, onderwijs, noodopvang, participatie etc.). Hieronder alle OTAV-nieuwsbrieven die in 2016 en 2017 verschenen zijn.

2017

2016