Archiefonderzoek

Belangstellenden kunnen onderzoek doen in het archief van de VNG:

  • Het archief van vóór 1990 is overgedragen aan het Nationaal Archief en is volledig openbaar. De dossiers zijn beschreven in de inventaris van het archief en deze is beschikbaar onder toegangsnummer 2.19.18. Voor het adres en de openingstijden van de studiezaal zie de website van het Nationaal Archief 

  • Het archief vanaf 1990 is na toestemming bij de VNG in te zien. U stuurt hiervoor een e-mail met het verzoek om inzage aan het VNG Informatiecentrum t.a.v. dhr. W.A. van der Ham (Postbus 30435, 2500 GK Den Haag) onder vermelding van onderwerp, periode en in het kader waarvan dit onderzoek wordt gedaan (bijv. studie, proefschrift aan universiteit X; onderzoek in opdracht van Y)