Adresgegevens gemeenten

Wij leveren alleen nog adresgegevens aan onze leden/gelieerde organisaties. Overige organisaties verwijzen we naar overheid.nl. Hier zijn de adresgegevens nu ook in een excelbestand op te vragen.

Lijstoverzichten

Leden van de VNG kunnen de gegevens van de volgende gemeentefunctionarissen bij ons opvragen:

  • Algemene contactgegevens van de gemeenten
  • Burgemeesters en wethouders
  • Griffiers
  • Gemeentesecretarissen
  • Portefeuillehouders (contactgegevens van specifieke burgemeesters of wethouders)
  • Raadsleden

Etiketten

Adresgegevens kunnen op etiketten geleverd worden.

Op de etiketten kan een “t.a.v. regel” worden toegevoegd. Dit kan enkel op afdeling of “t.a.v. Hoofd van..….”. De etiketten t.a.v. een naam verzenden is niet mogelijk.

Voor meer informatie, neem contact op met het VNG informatiecentrum via info@vng.nl of 070-3738393. U kunt vrijblijvend een informatiemail opvragen met de details van de beschikbare informatie en de randvoorwaarden aan de bestelling.