Adresgegevens gemeenten

Niet-leden van de VNG kunnen tegen betaling een lijst met de algemene adresgegevens van gemeenten bij ons opvragen op etiketten of als digitale lijst. Op deze lijst staan de gemeentenaam, de postadressen en de algemene emailadressen en telefoonnummers van de gemeenten.

Profit organisaties betalen hiervoor 300 euro en non-profitorganisaties betalen 150 euro. De prijzen zijn exclusief BTW en administratiekosten. U dient, voorafgaand aan de levering, een gebruikersovereenkomst te tekenen voor het gebruik van de gegevens. In verband met de privacywetgeving leveren we geen adresgegevens van gemeentefunctionarissen aan niet-leden.

Lijstoverzichten

Leden van de VNG kunnen de gegevens van de volgende gemeentefunctionarissen bij ons opvragen:

  • Algemene contactgegevens van de gemeenten
  • Burgemeesters en wethouders
  • Griffiers
  • Gemeentesecretarissen
  • Portefeuillehouders (contactgegevens van specifieke burgemeesters of wethouders)
  • Raadsleden

Etiketten

0,25 euro (non-profit) en 0,50 euro (profit) per etiket. Dit komt neer op € 195,- voor een lijst van alle gemeenten.

Op de etiketten kan een “t.a.v. regel” worden toegevoegd. Dit kan enkel op afdeling of “t.a.v. Hoofd van..….”. De etiketten t.a.v. een naam verzenden is niet mogelijk.

Voor meer informatie, neem contact op met het VNG informatiecentrum via info@vng.nl of 070-3738393. U kunt vrijblijvend een informatiemail opvragen met de details van de beschikbare informatie, de specifieke prijzen, en de randvoorwaarden aan de bestelling.