Algemene belasting inzetten als bestemmingsheffing

Informatie voor raadsleden

Er zijn gemeenten die een algemene belasting inzetten om daarmee bepaalde kosten te dekken.

Een bekend voorbeeld is de inzet van de hondenbelasting voor de dekking van kosten die gepaard gaan met het opruimen van hondenpoep. Daarbij wordt de belastingheffing soms ook beperkt tot bijvoorbeeld de dorpskernen of wijken waar deze maatregelen zijn genomen.

Het inperken van een algemene belasting tot een bestemmingsheffing is toegestaan. Andersom echter niet. De gemeenteraad kan niet besluiten om een bestemmingsheffing of een retributie voor andere doeleinden in te zetten.