Gemeentelijke belastingen

Informatie voor raadsleden

Op grond van de Gemeentewet kunnen gemeenten de volgende belastingen heffen:

 • Onroerendezaakbelastingen
 • Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
 • Baatbelasting
 • Forensenbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Parkeerbelastingen
 • Hondenbelasting
 • Reclamebelasting
 • Precariobelasting
 • Rioolheffing
 • Rechten, zoals reinigingsrechten, staangelden en marktgelden
 • Leges
 • Vermakelijkhedenretributie

Op grond van andere wetten kunnen worden geheven: