Parkeerbelastingen - nadere regelgeving

Informatie voor raadsleden

Om daadwerkelijk parkeerbelasting te kunnen heffen, om naheffingsaanslagen op te kunnen leggen en om eventueel wielklemmen te kunnen plaatsen, moeten nadere regelingen worden vastgesteld.

Het college van B&W is bevoegd om deze regelingen vast te stellen. Het college wijst onder meer de straten aan waar de parkeerbelasting wordt geheven, bepaalt de tijdstippen waarop moet worden betaald, en wijst degenen aan die als parkeercontroleur naheffingsaanslagen mogen opleggen.

De gemeenteraad heeft hierbij geen directe zeggenschap, maar kan door het vaststellen van een parkeerbeleid wel algemene voorwaarden stellen voor de uiteindelijke besluitvorming door het college van B&W.