Parkeerbelastingen - meer informatie

Informatie voor raadsleden

Parkeerboetes

De basisgedachte bij de parkeerbelastingen is: eerst betalen dan parkeren. Invoering van de parkeerbelastingen betekent daarom tegelijkertijd handhaving door parkeercontroleurs. Deze parkeercontroleurs hebben de bevoegdheid om bij overtredingen (niet of te weinig betalen) naheffingsaanslagen op te leggen. In de volksmond worden deze belastingaanslagen meestal 'parkeerboetes' genoemd. De naheffingsaanslag is een bedrag voor het parkeren gedurende een uur. Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag voor de gemaakte kosten. De gemeenteraad stelt het kostenbedrag vast tot ten hoogste een wettelijk voorgeschreven maximum (2018: € 62).

Wielklem

Om er zeker van te zijn dat een naheffingsaanslag wordt betaald, kan de gemeenteraad in de belastingverordening bepalen dat er een wielklem aan de auto wordt aangebracht. Bij gebruik van de wielklem kan de gemeente opnieuw kosten in rekening brengen. Door de wielklem kan de automobilist pas wegrijden als de naheffingsaanslag en de kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem zijn betaald.

De rechter heeft in het verleden de nodige eisen gesteld aan de inzet van de wielklem. Na betaling van de naheffingsaanslag moet de wielklem bijvoorbeeld binnen een uur zijn verwijderd. Door de strenge eisen zetten gemeenten de wielklem vaak beperkt in, bijvoorbeeld bij notoire wanbetalers. Of alleen bij buitenlandse kentekens omdat bij deze voertuigen invordering achteraf erg lastig of onmogelijk is.

Mobiel parkeren

Naast het betalen bij de parkeerautomaat of parkeermeter, bieden steeds meer gemeenten de mogelijkheid van mobiel parkeren. Bij mobiel parkeren betaalt men de parkeerbelasting door zich aan- en af te melden per telefoon, sms of een app. Door het opgeven van een straatcode bij het aan- en afmelden kan geautomatiseerd worden berekend hoe lang men heeft geparkeerd en hoeveel parkeerbelasting men moet betalen. Dit bedrag wordt vervolgens van de bankrekening van de automobilist afgeschreven. Systemen voor mobiel parkeren worden door verschillende marktpartijen aangeboden.