Producten & Diensten

Via verschillende producten en diensten geeft de VNG invulling aan haar platformfunctie, de belangenbehartiging en de dienstverlening. Meer weten over de platformfunctie en belangenbehartiging? Kijk bij Vereniging.

Wetgevingskalender

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35029
Inwerkingtreding: 
1 januari 2019

Versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35013

Verzamelwet pensioenen 2019

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35015

Wijziging van de wet verbod pelsdierhouderij

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35006

Verhogen inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35010