Via verschillende producten en diensten geeft de VNG invulling aan de drie pijlers van de vereniging: kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening.