Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VNG verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Van gemeentebestuurders (raadsleden, burgemeesters en wethouders) verwerkt de VNG verder nog een bijzonder persoonsgegeven, namelijk de politieke partij waarbij de bestuurder is aangesloten.

Waarom worden deze gegevens verzameld

De VNG verwerkt uw gegevens om de door u via het KlantContactCentrum gestelde vragen te kunnen beantwoorden, maar ook om later contact met u op te nemen als ontwikkelingen over het betreffende onderwerp daartoe aanleiding geven. Daarnaast verzamelt de VNG uw gegevens om u te kunnen benaderen als dit vanuit het oogpunt van de VNG-dienstverlening nodig of wenselijk is. 

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrieven van de VNG verleent u toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. We gebruiken deze uitsluitend om de nieuwsbrieven te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en uw toestemming kunt intrekken.

De VNG beschikt vanuit de historie over diverse netwerklijsten en uitnodigingslijsten met persoonsgegevens. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om u uit te nodigen voor bijeenkomsten en enquêtes te versturen. De komende tijd zullen we bij verzending van deze uitnodigingen en enquêtes u expliciet vragen of u deze informatie wilt blijven ontvangen. Afmelden kan altijd door het sturen van een reply met het verzoek voor het verwijderen van uw gegevens van de betreffende lijst. Elke enquête bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en dan ontvangt u in het vervolg geen enquêtes meer van de VNG.

Persoonsgegevens van bestuurders worden gepseudonimiseerd gebruikt voor statistisch onderzoek.

Beveiliging

De VNG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met het KlantContactCentrum via info@vng.nl.

Bewaartermijn

De VNG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met anderen

De VNG deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VNG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan leden van de VNG op basis van een verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens. Daarnaast verstrekt de VNG uw persoonsgegevens aan derden in verband met de dienstverlening. Dit doen wij alleen met uw toestemming.

Cookies

De VNG gebruikt uitsluitend technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vng.nl. Ter verificatie dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Ter bescherming van uw privacy vragen we u om op deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. De VNG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

  • Website: vragenformulier
  • Telefoonnummer: 070-373 8393
  • Postadres: Postbus 30435, 2500 GK Den Haag

Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.