De negen gemeenten in West-Brabant West werken nauw samen in het stelsel Zorg voor jeugd. De gemeenten werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Website

Missie voor de negen gemeenten is het bieden van goede jeugdhulp binnen budget. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten er naar voor elk kind met een zorgvraag zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren. In veel gevallen zal de gemeente vanuit de gemeentelijke toegang zelf goede hulp kunnen bieden. Soms is het nodig om, in plaats of naast de toegang, niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten. Het motto hierbij is ‘licht waar kan, zwaar waar nodig’.

Het Zorg Informatie & Inkoop Team (ZIIT) verzorgt namens de negen gemeenten het contractmanagement, inkoop en monitoring van het stelsel.

Het nieuwe zorg voor jeugd, vraagt om frequent overleg. De regio kent al sinds de decentralisatie van jeugdzorg een uitgebreide overlegstructuur voor jeugdzorg.

Het stelsel kent verschillende onderdelen: 

  • Toegang tot zorg
  • Veiligheid
  • Niet vrij toegankelijke zorg
  • JeugdzorgPlus
  • Vormen van wonen
  • Woonzorg
Resultaat

De werkwijze, als ook de resultaten, de wijze van samenwerking en het proces worden in een Wiki omschreven.