De gemeenten Dongen, Goirle, ’s-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg zetten zich ervoor in om goede nieuwe mensen binnen te halen en op te leiden op VTH gebied (vergunningverlening, toezicht en handhaving). 

Jaartal
2019
Gemeente

Deze zes gemeenten hebben een traineeship op touw gezet om het tekort aan medewerkers op VTH gebied aan te pakken. Na een wervingscampagne en selectiedag zijn er acht trainees aan de slag (sinds september 2019) bij de zes gemeenten. Ze zijn allemaal in dienst, sommige zijn zelfs al geplaatst op een functie. Ze volgen een uitgebreid opleidingsprogramma. Naast een door de omgevingsdienst verzorgde vakinhoudelijke opleiding, verzorgen de gemeenten zelf masterclasses, intervisie en een leerlijn persoonlijke ontwikkeling. 

Omgevingswet
De Omgevingswet komt er aan, er is op een aantal terreinen een krappe arbeidsmarkt en het is voor gemeenten op deze gebieden lastig om aan goede mensen te komen. Het doel van het traineeship is om de gemeente bij schoolverlaters en zij-instromers op de kaart te zetten als werkgever. Daarnaast kunnen gemeenten veel van elkaar leren is het veel leuker en gemakkelijker om een traineeship te ontwikkelen en uit te voeren in regionale samenwerking.  

Toegevoegde waarde
(Jonge) mensen krijgen zo een kans om leren en werken te combineren in een 'echte' baan waarvoor ze normaal gezien niet zomaar in aanmerking zouden komen. Ze leren niet alleen via een formele opleiding, maar (juist) ook van hun coach, praktijkbegeleider en van elkaar. Ze hebben naast hun normale collega's een extra netwerk in de vorm van het regionale traineeship, inclusief de mogelijkheid om bij andere organisaties een kijkje in de keuken te nemen.  

Aanbeveling voor andere gemeenten 
Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de gemeente Dongen.

Gerelateerde links

Contactgegevens

Naam

Veerle Ultee

E-mail
veerle.ultee@dongen.nl
Telefoon

140162