In Raalte hebben GGZ-inwoners zich zelf bij de gemeente en Politiek hard gemaakt voor inclusie.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Sinds de decentralisatie van de zorg in 2015 kwam de GGZ doelgroep samen met de ouderen in een open ruimte in een wijkcentrum. De GGZ-inwoners werden niet getolereerd en zijn gaan werken voor een eigen plek.

In goed overleg met de gemeente kon de doelgroep zelf aangeven wat zij wilden bereiken. De gemeente stond open voor eigen keuzes van de burgers en er was sprake van wederzijdse vertrouwen.

Op 1 juni 2018 is gestart met een zelfregiecentrum waar iedereen welkom is. Het zelfregiecentrum is 2 dagen in de week open, waar meer dan 40 bezoekers iedere dag spontaan deelnemen. Huur van het pand en coördinatie wordt door de gemeente betaald en de rest door de deelnemers zelf.

GGZ-inclusie ervaringsdeskundige is vanuit de doelgroep bezig geweest om meerdere GGZ-cliënten te motiveren om weer zelf maatschappelijk deel te nemen en hun het vertrouwen te geven.

Iedereen kan gratis aansluiten. De coördinatie wordt gedaan door, Vriendendienst Deventer", zij werken met Sociaal Werkers met GGZ-expertise. Dit is en word de toekomst. Het centrum is niet meer weg te denken in de samenleving.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

 

Contactgegevens

Naam

Diny Vloedgraven

E-mail
dinyvloedgraven@gmail.com