De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben in samenwerking met acht woningcorporaties een regeling ontwikkeld om senioren te verleiden naar een passende, gelijkvloerse woning te verhuizen  zodat zij meer naar wens wonen. 

Jaartal
2021
Afzender
Zaanstreek-Waterland
Gemeente
Type
Contract/overeenkomst Regeling

De corporaties zijn een cruciale partner bij deze regeling. Huurders kunnen gewoon via Woningnet reageren en makkelijk verhuizen van de ene naar de andere corporatie. Bewoners (65+) behouden bij verhuizing hun huur en krijgen een verhuisvergoeding krijgen van E 1000,-. 
Doelstelling voor het eerste jaar: Partijen maken zich sterk om in één jaar gezamenlijk 150 sociale huurwoningen voor de regeling aan te bieden en deze woningen te verhuren aan de doelgroep van de regeling. Na dit eerste jaar zullen de resultaten worden geëvalueerd. De insteek is dat Partijen voor een langere periode zullen blijven samenwerken op het gebied van doorstroming senioren.

Aanleiding

In de regio Zaanstreek-Waterland wonen steeds meer oudere huishoudens en binnen die groep zal het aantal alleenstaande ouderen toenemen. De mate waarin varieert per gemeente. Zo is Wormerland nu en in de toekomst het meest vergrijsd. Waterland en Beemster zijn ook al vergrijsd en vergrijzen nog verder. In Purmerend zal de vergrijzing, samenhangend met het groeikernkarakter, de komende periode fors toeslaan. Zaanstad daarentegen kent een wat jongere bevolking en daar zal de vergrijzing relatief lager zijn maar absoluut gezien ook nog een grote opgave. De woningcorporaties in de regio Zaanstreek-Waterland huisvesten relatief veel ouderen. Een deel woont in een woning die goed bij hun wensen past, maar niet iedere woning is geschikt te maken voor deze levensfase. Een deel van de oudere huurders wil daarom misschien of zeker verhuizen naar een beter passende woning (gelijkvloers, kleiner, dichtbij voorzieningen, dichtbij sociaal netwerk). Toch blijkt dat veel ouderen niet verhuizen of pas verhuizen als hun gezondheid het niet anders toelaat. Via een regionale aanpak willen wij drempels om te verhuizen voor oudere huurders in Zaanstreek-Waterland wegnemen.

Contactgegevens

Naam

Willeke Koops

E-mail
w.koops@zaanstad.nl
Telefoon

14075