In de strategische visie van gemeente Cranendonck is wonen benoemd als het belangrijkste thema. Iedere inwoner heeft ermee van doen. Iedereen heeft recht op een fijn thuis in een prettige leefomgeving.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Visie

In 2016 zijn de kaders voor transformatie en woningbouwplannen vastgelegd in de Nota Omdenken en in 2017 is het woningbouwprogramma 2017-2020 vastgesteld. Dit beleid vormt samen met gegevens uit onderzoeken en prognoses die op het gebied van wonen voorhanden zijn, een stevig fundament voor deze visie.

De nieuwe woonvisie is tot stand gekomen met inbreng en inzet van vele belanghebbenden. Inwoners werkten mee aan een enquête om woonwensen in kaart te brengen. In een tweetal bijeenkomsten deelden vertegenwoordigers van onder meer zorginstellingen, makelaars, banken, dorpsplatforms, woningcorporaties en Brainport hun behoeften én kennis. Daarnaast zijn er twee sessies over de toekomst van het buitengebied (Buitenkans) georganiseerd waar de wensen met betrekking tot (landelijk) wonen zijn opgehaald. Telkens waren inwoners uit diverse leeftijdsgroepen actief betrokken, zodat hun wensen en behoeften onderdeel werden van de nieuwe visie.

Een visie die aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd en ruimte biedt aan toekomstige ontwikkelingen. Een visie die bijdraagt aan het realiseren van een goede woonomgeving in 8 alle kernen en het buitengebied, waar mensen gezond én gelukkig zijn.