In de kern Wapenveld van de gemeente Heerde wordt nu gestart met de bouw van het project Wonen in de Luwte: een kleinschalige begeleid woonvoorziening met tien woningen en een gemeenschappelijke ruimte de Wijlanderij.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Projectplan

Hier kan - uit de wind- in een veilige omgeving gewoond, gewerkt en samengeleefd worden met laagdrempelige hulp vanuit de Consuminder Coach voor mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek, soms een justitieel verleden en aanverwante problematiek van 18 jaar en ouder. Gericht op uitstroom en training op zelfstandigheid. De nadruk ligt bij deze doelgroep op "normaliseren" altijd kijken naar de mogelijkheden om uit te kunnen stromen. Zoveel mogelijk op eigen kracht. Gericht op meedoen in de maatschappij.  Er is op vaste momenten begeleiding aanwezig. Deze begeleiding Consuminder Coach Wijlanderij is gestart dankzij een ZonMw subsidie!