Woerden is gestart met een pilot om ingezameld blad- en tuinafval afval circulair te verwerken. Dat proces levert na 10 weken Bokashi op: een bodemverbeteraar die binnen de gemeentegrenzen weer wordt gebruikt op akkers en in plantsoenen. Dit doet Woerden samen met lokale aannemers. 

Jaartal
2020
Gemeente
Trefwoorden
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

Bokashi is het Japanse woord voor gefermenteerd organisch materiaal. Met Bokashi kun je organische resten zoals blad- en tuinafval omzetten in een waardevolle bodemverbeteraar. Dat gebeurt door middel van fermentatie, een proces dat bijvoorbeeld ook gebruikt wordt voor het maken van zuurkool, kaas en wijn. Het grote verschil met composteren is dat het proces minder arbeidsintensief is, minder tijd kost (de Bokashi is in acht tot tien weken klaar) en dat het zonder zuurstof (afgedekt) gebeurt, dus geen Co2 uitstoot. 
Jaarlijks haalt de gemeente Woerden een half miljoen kilo blad- en tuinafval op. De verwerkingskosten hiervan zijn hoog en deze kosten komen ten laste van de afvalstoffenheffing. Zonde, want door dit blad- en tuinafval lokaal te verwerken tot Bokashi, besparen we grondstoffen en verwerkingskosten en komt deze bodemverbeteraar ten goede aan onze plaatselijke flora en fauna.
Samen met de gemeente verzorgen aannemers Punt B.V., Bunnik Groep en Van Ooijen de groenvoorziening, inzameling en verwerking van het blad- en tuinafval. Zij werken graag mee aan de pilot om deze afvalstroom circulair te maken. Evenals Bokashimaker Bij De Oorsprong en lokale boeren die het gebruikseffect van Bokashi komende maanden gaan testen op hun akkers. 

Al deze partijen waren samen met wethouder de Weger en betrokken ambtenaren aanwezig voor de feestelijke start bij Van Ooijen.
Een shredder vermaalde daar de eerste lading blad- en tuinafval die de basis vormen voor de eerste Bokashi-hoop.