In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad,  wil doorontwikkelen in het kader van de bredere transformatie van het sociaal domein.

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

De inhoudelijke aspecten van de doorontwikkeling en het vraagstuk of er concurrentieprikkels moeten worden ingebracht  in de uitvoering van de sociale basis nieuwe stijl, zijn daarbij voor de gemeente Tilburg nadrukkelijk separate thema's.

Downloads