Deze notitie geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente Amsterdam de komende tijd invulling geeft aan het arbeidsmarktbeleid om de positie van de gemeente Amsterdam op zowel de interne als externe arbeidsmarkt te handhaven en te versterken.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Voor de interne arbeidsmarkt ligt de focus op het bevorderen van de doorstroom van eigen medewerkers, door vraag en aanbod goed inzichtelijk te maken en proactief aan elkaar te koppelen én het behoud van talentvolle medewerkers. Extern ligt de focus op het versterken van het werkgeversmerk en het verleiden en aantrekken van nieuwe medewerkers passend bij de opgave van de stad, nu én in de toekomst.

De complexe dynamiek van de stad vraagt om ambtenaren nieuwe stijl: flexibele en alerte professionals met ambitie die werken aan wat goed is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Ze zijn actief, open, integer en ze kunnen zich met behulp van veelzijdige, maatschappelijk betrokken onderwerpen goed ontwikkelen. Dat doen ze in een werkcultuur waar iedereen zich thuis voelt, niemand uitgesloten is en verschillen voor betere resultaten zorgen.

Aanleiding

In 2020 wil de gemeente Amsterdam horen tot een van de beste en meest favoriete overheidswerkgevers van Nederland. Dat vraagt om een arbeidsmarktbeleid met lef en energie waarbij de gemeente Amsterdam uitgaat van haar eigen onderscheidende kracht.