De stichting richt zich primair op duurzaam burgerschap in de eigen gemeente, vanuit een mondiaal denkkader. Ze draagt zorg voor bewustwording en inspiratie aan de eigen bewoners over de vraag hoe mondiale vraagstukken vertaald kunnen worden naar kleine lokale acties.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Projectplan

Stichting Wereldgemeente Loon op Zand is opgericht in 2013, één jaar na het gemeenteraadsbesluit om Millenniumgemeente te worden. Het burgerplatform heeft als doel burgers en organisaties met elkaar te laten spreken over de nadere invulling van de duurzame ontwikkelingsdoelen in de gemeente.