De week van de Meldcode was voor de regio Twente een impuls om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen, die een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Alleen al om die reden paste deze week prima in het regionale plan van aanpak Geweld hoort nergens thuis.

Jaartal
2020
Afzender
Regio Twente
Type
Presentatie

Deze week zorgde voor ontmoetingen en gesprekken tussen mensen die allemaal een rol spelen in de totale ketenaanpak in de regio Twente.
De bezoekers waren afkomstig uit verschillende onderdelen van de keten. Denk aan onderwijs, kinderopvang, medische zorg en jeugdzorg, GGZ, wijkteams, welzijn etc. Zij trokken met elkaar de conclusie dat je bij de vernieuwde werkwijze rondom de meldcode elkaar als collectief nodig hebt om ieders individuele rol binnen de keten in te vullen.