De gemeente verstuurt deze waarschuwingsbrief bij het aantreffen van illegale hoeveelheid en/of illegaal zwaar vuurwerk in woningen.

Jaartal
2018
Gemeente
Trefwoorden
Type
Overig type

Een illegale vuurwerkvondst in een woning of ander pand is in strijd met het Bouwbesluit en daarmee met de Woningwet. Daarnaast is dit vaak ook een bedreiging of gevaar voor de leefbaarheid of veiligheid.

Wet en regelgeving
Woningwet