Het vuurwerkverkoopbeleid van de gemeente Zaanstad is geactualiseerd.

Jaartal
2019
Gemeente

De doelstellingen van het vuurwerkverkoopbeleid van de gemeente Zaanstad zijn:
- de bescherming van het woon- en leefklimaat
- het tegengaan van overconcentratie van verkooppunten van consumentenvuurwerk
- het voorkomen van verstoring van de openbare orde.

Het beleid sluit aan bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (2017):
- het beperken van de gevaren die uitgaan van consumentenvuurwerk
- het bestrijden van illegaal vuurwerk
- het terugdringen van verstoring van openbare orde.