Voortgangsrapportage programma Verkeersveiligheid

Jaartal
2017
Gemeente
Type
Beleidsnota

Deze voortgangsrapportage bevat:

  • informatie over de opgave en cijfers over het aantal verkeersongevallen, -slachtoffers en de ervaren veiligheidsbeleving
  • een overzicht van de (voorbereiding van) maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren
  • een overzicht van verkeersveiligheidsknelpunten, de programmering en planning voor de aanpak
  • een overzicht van de beschikbare en benodigde financiële middelen

In bijlage 1 staat een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om de aanbevelingen uit het onderzoek van september 2016 naar de uitvoering van het programma verkeersveiligheid uit te voeren.