Begin juli 2021 is het plan van aanpak voorbereidingen Woo door de Directieraad van de gemeente Amersfoort vastgesteld.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Tussen september en januari gaat de gemeente aan de slag met:

  1. Uitvoeren van de impactanalyse
  2. Vaststellen/ bepalen ambitieniveau en strategie
  3. Opstellen implementatieplan, met onderdelen communicatie/ veranderplan centraal.

Contactgegevens

Naam

Bart Hekkert

E-mail
B.Hekkert@amersfoort.nl
Telefoon

14033