Deze standaardbrieven zijn gedeeld naar aanleiding van de netwerksessie VTH op vrijdag 15 oktober 2021.

Jaartal
2021
Afzender
Regio IJsselland

DISCLAIMER: De standaardbrieven zijn specifiek gericht op de situatie en de mensen van de regio IJsselland. Er zijn dus beleid-, schrijfstijl-, schrijfniveau- en overige keuzes (bv. opsomming wetsartikelen onder aan de brief) gemaakt voor de regio IJsselland. Neem de brieven dus nooit direct over, maar maak een eigen vertaling voor gebruik bij uw organisatie. Verder wordt de impact van de Omgevingswet nog verder verkend. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van pilotprojecten Wkb. Het kan zijn dat de brieven nog op onderdelen moeten worden aangepast.

Heeft u vragen over het opstellen van standaardbrieven? In het onderstaande filmpje worden de brieven gepresenteerd aan gebruikers binnen de regio IJsselland. Er wordt toegelicht hoe het project is aangevlogen en welk proces is gevolgd. Ook hoort en ziet u welke keuzes er in de brieven gemaakt zijn. Mochten uw vragen nog niet beantwoord zijn na het bekijken van het filmpje, stuur dan een mail naar omgevingswet@vng.nl.

Ook tips, tricks en eigen ervaringen voor het opstellen van de standaardbrieven zijn van harte welkom! U heeft voordeel van standaardbrieven van regio IJsselland. Omgekeerd kunnen aanbieders als de regio IJsselland er op deze manier ook weer hun voordeel van hebben. Tips, tricks en eigen ervaringen zijn dan ook meer dan welkom en kunt u mailen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl en omgevingswet@vng.nl.

Mocht u zelf standaardbrieven hebben, die als inspiratie gebruikt mogen worden, laat het vooral weten! Dan kunnen we elkaar helpen.