De gemeente Overbetuwe heeft haar ondernemers ondersteund op meerdere manieren. Er kwam uitstel van belastingbetaling, extra aandacht voor lokaal kopen en voor de horecaondernemers werd er een bijeenkomst georganiseerd waarbij diverse disciplines (verkeer, veiligheid, wijkagenten, horecamedewerker en EZ)  integraal advies gaven over de uitbreiding van de terrassen.

Jaartal
2021
Gemeente

Zo werd er extra ruimte voor terrassen geregeld, werden vrijstellingen gegeven voor leges en horecavergunningen en tot slot werden er bierviltjes uitgedeeld met de boodschap 1,5 meter en “koop lokaal” door de wethouder en accountmanager bedrijven. Door langs te gaan met deze bierviltjes en visitekaartjes van de accountmanager wisten ondernemers meteen waar ze heen moesten bellen als er iets was of als ze een vraag hadden. Deze viltjes heeft de gemeente uiteraard ook lokaal laten drukken.

Informatievoorziening
De informatievoorziening vanuit de gemeente was goed op orde. Er werden extra ondernemersnieuwsbrieven verstuurd en de gemeente en haar werknemers waren vijf dagen per week via hun mobiele telefoonnummer bereikbaar voor vragen etc. Via deze weg konden zij ondernemers ook sneller advies geven. Dit werd door ondernemers zeer gewaardeerd. De noodverordeningen wisselden zo vaak en de uitleg was wisselend waardoor veel vragen ontstonden.

Het belang van vooraf overleggen
De gemeente Overbetuwe realiseert zich hoe belangrijk het is om samen met ondernemers beleid te maken. Zo was het voorstel om de terrastijden aan te passen afgelopen zomer niet in overleg gegaan met ondernemers en daardoor niet goed gevallen. De brieven met de aankondiging en het voorstel van terrastijden kwamen koud aan bij de ondernemers. Dit heeft tot discussie en onvrede geleid wat extra energie kost bij beide partijen. Hierdoor wist de gemeente dat het de volgende keer anders moest. Zo is het bij het aanpassen van de APV op het onderwerp zwerffietsen een stuk beter aangepakt. Dit goede voorbeeld kwam vanuit het centrummanagement, die in gesprek zijn gegaan met ondernemers en op basis daarvan is er in de APV meer ruimte gekomen om bij overlast van zwerffietsen te kunnen acteren.

Overbetuwe is al lange tijd actief in het stimuleren van lokaal kopen en denken. Echter heeft de coronacrisis er wel voor gezorgd dat zich dit nog meer als een olievlek heeft verspreid. Zo is er budget vrijgemaakt voor een marketingplan, een nieuw logo en filmpjes om lokaal kopen te stimuleren. Deze marketing is niet alleen extern gedaan, maar ook intern. Zo zijn ook collega’s binnen de gemeente op de hoogte van de Koop Lokaal acties.

Stimuleren lokaal kopen
Om lokaal inkopen binnen de gemeente ook te stimuleren, mochten medewerkers van de gemeente een lokaal kerstpakket kiezen als alternatief voor de kerstmarkt die zij normaliter ieder jaar organiseren. Het lokale kerstpakket is samengesteld door vijftien lokale winkeliers, die hier verschillende artikelen aan toevoegden. Om de gehele lokale inkoop binnen de gemeente te kunnen monitoren, wordt er een dashboard ontwikkeld waarop alle uitgaven worden gemonitord.

Wilt u verder praten over de ervaringen en ideeën over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de gemeente.

Contactgegevens

Naam

Fabian Miceli (f.miceli@overbetuwe.nl) en Jacomijn Tensen (j.tensen@overbetuwe.nl)