In een serie van 4 interviews delen achtereenvolgens de kinderombudsman van de metropool Amsterdam, ambtenaren van de gemeente Woerden en Utrecht, en een GZ-psycholoog hun ervaringen en inzichten over (het belang van) kinder- en jongerenparticipatie.

Jaartal
2021
Afzender
Kinderrechten

Erie Haak werkt bij de gemeente Woerden en is sinds 2019 als coördinator betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw jeugd- en gezinsteam. De gemeente wilde met het nieuwe team beter aansluiten bij de wensen en behoeften van kinderen en jongeren. Daarom greep Haak de mogelijkheid aan hen actief bij de ontwikkeling van het nieuwe team te betrekken. Omdat de gemeente wat kinder- en jongerenparticipatie betreft een newbie is, verzocht zij Defence for Children de ‘participatiepilot’ te ondersteunen.