De gemeente Groningen wil het makkelijker maken voor inwoners met een ongezonde leefstijl om te kiezen voor gezond, lokaal en vers eten. Dat staat in de nieuwe Voedselagenda 2021-2023. Door gezond eten te stimuleren worden de gezondheidsverschillen tussen inwoners en wijken verkleind.

Jaartal

2021

Gemeente

Sinds de vaststelling van de voedselvisie Groningen Groeit Gezond in 2012 heeft de gemeente de overgang naar een duurzamer voedselsysteem ondersteund. Niet alleen door het stimuleren van het verbouwen en verkopen van streekproducten, maar ook  door het ondersteunen van initiatieven gericht op gezond eten, zoals ‘Boeren voor de Voedselbank’ en de ‘Snackbar van de Toekomst’.

3 manieren

Met de Voedselagenda wil de gemeente een vervolgstap zetten om de keuze voor gezond eten gemakkelijker te maken. Dat gebeurt op 3 manieren:

De keuze voor gezond voedsel

De gemeente introduceert zogeheten Living Labs, verschillende projecten om inwoners te motiveren om gezonder te leven. Dat kan bijvoorbeeld door samen met mensen te koken, boodschappen te doen, of door het geven van kooklessen op school. De Living Labs beginnen in de noordelijke en oostelijke stadswijken waar relatief veel armoede en eenzaamheid voorkomt.

Verkleinen gezondheidsverschillen

‘Groningen wil de gezondste gemeente van Nederland worden’, aldus Chakor. ‘Deze ambitie begint bij het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen wijken en dorpen. Iedereen heeft recht op een gezond leven, maar lang niet iedereen heeft de kennis en de middelen om aan goede voeding te komen.’

Meer eetbaar groen in de openbare ruimte

De gemeente zet in op meer eetbaar groen in de openbare ruimte, met name op plekken waar de omgeving versteend is. In het Stadspark wordt een educatieve moestuin en/of een voedselbos aangelegd. En bij het vergroenen van schoolpleinen wordt eetbaar groen geplant om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met gezond voedsel.

Meer plantaardig eten

De gemeente wil met voorlichtingscampagnes voor scholieren en inwoners ook aandacht vragen voor plantaardiger eetpatronen. Het (gedeeltelijk) vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten kan positieve effecten hebben op de gezondheid. Om het goede voorbeeld te geven wordt in de kantines van de gemeente de verhouding tussen dierlijke en plantaardige producten omgedraaid, zodat een overwegend plantaardige lunch straks ‘de standaard’ wordt.