In 2016 hebben zowel het college als de raad de ambitie uitgesproken om in 2024 een asbestarm Twenterand te realiseren.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Om de opgave hiervoor te weten te komen is een inventarisatie uitgevoerd waaruit is gebleken hoeveel panden er zijn met asbestdaken en wat de oppervlakte aan asbest is van die daken. Bij de inventarisatie is een uitsplitsing gemaakt per doelgroep. Vervolgens is hier een uitwerkingsplan opgenomen met acties die de gemeente kan uitvoeren per doelgroep.