Gemeente Amersfoort toont lef door stevig in te zetten op de versnelling naar een meer circulaire economie. Er is bestuurlijk een breed draagvlak voor deze omvorming naar 'The next economy' en de wens is uitgesproken om daarmee een van de koplopers te worden in Nederland.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma

Een circulaire economie levert Amersfoort kansen op. Onderzoek door TNO heeft uitgewezen dat een circulaire economie de stad jaarlijks circa 57 miljoen euro kan opleveren en 400 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als de gemeente Amersfoort een bijdrage wil leveren in de versnelling naar een circulaire economie dan zal ze gericht een aantal keuzes moeten maken. TNO adviseert de gemeente om in te zetten op het ontwikkelen van circulair ondernemerschap langs vijf sporen: ketensamenwerking en kennisdelingen stimuleren, icoonprojecten ondersteunen, gebiedsgerichte samenwerking versterken, Human Capital trajecten op circulaire economie ontwikkelen en borging in beleid en regelgeving