Jaartal
2018
Gemeente
Type
Verordening

Om écht een integrale afweging te maken bij het verlenen van maatwerk, én oog te hebben voor de effecten van aanpassingen in de regels, vindt de gemeente één verordening Sociaal Domein het handigst.

De nieuwe verordening zorgt ervoor dat inwoners zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, met inzet van hun sociale netwerk, algemene voorzieningen en professionele ondersteuning, als dat nodig is.
Hiermee hebben inwoners niet alleen zo min mogelijk te maken met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten, maar ook niet met tegenstrijdige regels, dubbel werk en het rondpompen van geld.