De gemeente Son en Breugel heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Als gemeentelijke organisatie worden in de ontwikkelingsplannen klimaataspecten integraal en gelijkwaardig afgewogen.

Jaartal
2019
Afzender
-
Gemeente
Type
Verordening

De raad heeft besloten dat we in 2030 een klimaatbestendige leefomgeving gerealiseerd willen hebben. Daaronder verstaat de gemeente dat de 'openbare' ruimte veerkrachtig genoeg is ingericht, zodat hitte, droogte en wateroverlast niet leiden tot grote schades en gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan alleen samen met het bedrijfsleven en inwoners gerealiseerd worden, wat een gezamenlijke inspanningsverplichting oplevert.
Met een afkoppelsubsidie en door belastingdifferentiatie worden inwoners en bedrijven gestimuleerd om hemelwater op eigen terrein te verwerken. Door het afkoppelen krijgen inwoners inzicht in en regie op de rioolverwerkingskosten. Hemelwater op eigen terrein verwerken draagt ook bij aan bewustwording van de uitdagingen waarvoor de gemeente staat en draagt bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Son en Breugel.