Rijnhart Wonen, gemeente Leiderdorp en De Binnenvest ondertekenen samenwerkingsovereenkomst vernieuwende ‘Friends-woning’. 
Een vernieuwende woonvorm die Rijnhart Wonen bij wijze van proef sinds 1 november 2019 beschikbaar stelt voor het tijdelijk huisvesten van drie kwetsbare jongeren. In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over begeleiding op maat met als doel kwetsbare mensen voor te bereiden op zelfstandig  wonen.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Persbericht / Nieuwsbericht

In de gemeente Leiderdorp ligt voor kwetsbare mensen, van wie het leven door omstandigheden ontregeld is of dreigt te raken,  een opgave. De samenwerkingsovereenkomst Friends-woning onderstreept de noodzaak en ambitie om waar mogelijk en nodig als partners samen te werken om deze doelgroep een goed thuis in de wijk te geven. Door woningen, voorzieningen en begeleiding te bieden. Rijnhart Wonen, gemeente Leiderdorp en De Binnenvest hopen met de proef kwetsbare huurders nu en in de toekomst passend te ondersteunen zodat zij naar vermogen meedraaien in een inclusieve samenleving.
Met de vernieuwende woonvorm krijgen de drie jongeren, die met begeleiding goed in staat zijn hun eigen leven te organiseren, een kans. Een zorgbegeleider van De Binnenvest, een organisatie gespecialiseerd in begeleiding naar zelfstandig wonen begeleidt de jongere huurders. De woonconsulent van Rijnhart Wonen onderhoudt contact met de zorgbegeleider van De Binnenvest.