De aanpak van de ondermijnende criminaliteit is één van de top prioriteiten van het Tilburgse veiligheidsbeleid. Tilburg kent specifieke branches in het ondernemersklimaat waar sprake is van ondermijnende praktijken.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Raadsstuk Rapportage Verordening

In dit kader is het van belang in te zetten op het stimuleren van een gezond ondernemersklimaat en het onaantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat voor criminelen. Deze inzet bestaat onder andere uit een voorstel aan de raad om een APV wijziging door te voeren waarmee het mogelijk wordt een vergunningplicht in te voeren voor door de burgemeester aangewezen branches om een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat tegen te gaan. Hiermee kan maatwerk worden geleverd.

BOVAG is nauw betrokken geweest bij het vergunningensysteem voor autoverhuurbedrijven in de gemeente Tilburg. Na uitgebreide discussie is er een vergunningensysteem op papier gekomen, waarmee BOVAG goed uit de voeten kan. De gemeente Tilburg heeft dit in de APV opgenomen.

BOVAG ziet dat meer gemeenten overgaan tot een vergunningensysteem en wil voorkomen dat iedere gemeente zelf het wiel gaat uitvinden en een eigen vergunningensysteem gaat optuigen. BOVAG pleit voor uniformiteit of een landelijke model-regeling. De VNG brengt graag het voorbeeld van Tilburg onder de aandacht van alle andere gemeenten.

Het document  APV Tilburg bevat: Afdeling 3a Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen - Artikel 53a: Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat.