Inwoners kunnen bij het 'Kennisloket thuis in blijvende zorg’ terecht met vragen over ouderenzorg en ondersteuning. Het loket helpt bij het voorbereiden op een leven met blijvende zorg.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Persbericht / Nieuwsbericht Website

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis en hun zorgvraag neemt toe. In hun zoektocht naar passende en blijvende zorg weten ze vaak niet welke mogelijkheden voor ouderenzorg er zijn en waar ze met hun vraag terecht kunnen. Binnen het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’ komt alle kennis samen. Het loket moet er voor zorgen dat mensen, door een onafhankelijk deskundige ondersteund worden en in alle rust kunnen bepalen welke zorg het beste past bij hun wensen en behoeften past. Dit kennisloket is een samenwerking tussen 7 gemeenten en Coöperatie VGZ en gaat over alle wetten heen. 

Na een succesvolle pilot in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas is Venlo recent samen met Beesel, Bergen, Gennep en Venray aangesloten bij het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’.

Het loket

  • helpt bij het voorbereiden op een leven met blijvende zorg. Begeleid en ondersteund kosteloos bij het regelen van passende zorg en geeft advies over de aanvraag daarvan
  • adviseert over verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een zorginstelling, de keuzes die klanten hebben en hoe deze zorg te regelen valt en
  • geeft advies op maat en een goed inzicht in wat de inwoners mee te maken krijgen en welke stappen zij kunnen/moeten nemen.