Venlo is deelnemer aan een grensoverschrijdende samenwerking. In mei 2019 werd de eerste grenslandconferentie gehouden, waar een aantal resultaten van het grensoverschrijdende werk werden gepresenteerd. 

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Overig type

Op 9 mei 2019 was de eerste grenslandconferentie. Deze conferentie werd georganiseerd in het kader van de nieuwe governance grensoverschrijdende samenwerking. De conferentie werd geopend door Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van euregio Rijn-maas-noord. Volgens hem is Venlo, “de meest Duitse stad van Nederland”, bij uitstek geschikt als locatie voor de eerste Grenslandconferentie: 'Venlo ligt niet aan de rand van Nederland, maar in het hart van de Euregio.'

GrensInfoPunten

Een concreet resultaat dat aan bod kwam tijdens de conferentie betrof het GrensInfoPunten, die aan de grens van Nederland met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen liggen. Deze GrensInfoPunten bieden praktische hulp en informatie over werken, wonen en studeren over de grens aan de ongeveer 48.000 grensarbeiders, maar ook aan werkgevers, stagiairs en studenten. 

Via de GrensInfoPunten wordt arbeidsbemiddeling aangeboden. Dit was voorheen niet mogelijk, maar is in het afgelopen jaar opgezet. Op de grenslandconferentie in mei 2019 zijn minister Holthoff-Pförtner en staatssecretaris Knops overeengekomen de financiering van de GrensInfoPunten ook na 2020 te waarborgen. 

Venlo: schakel tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen

De gemeente Venlo ligt direct aan de grens met Duitsland en vormt een belangrijke schakel in de samenwerking tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen, een belangrijke handelspartner. In het coalitieakkoord van de gemeente Venlo is over de grensoverschrijdende samenwerking opgenomen dat het wegnemen van grensbarrières voor alle inwoners uit de grensregio een belangrijk doel is. Het bevorderen van de identiteit van het gebied is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Daartoe bestaat de werkgroep De Grens.