Plan VN-Verdrag voor mensen met een beperking 2019-2022. In dit uitvoeringsplan laat gemeente Veere zien waar zij actief aan werkt en hoe mensen met een beperking worden betrokken.

Jaartal
2019
Gemeente

In 2007 is uit een brede inventarisatie op de terreinen onderwijs, wek, inkomen, evenementen, openbare ruimte en sport blijkt dat mensen met een beperking in Veere op alle terreinen mee kunnen doen. Op een aantal gebieden zijn concrete verbeteringen mogelijk.

De volgende verbeterpunten zijn in dit uitvoeringsplan opgenomen:
- Bewustwording van de mogelijkheden van mensen met een beperking als basis om de juiste plannen voor te bereiden
- Het verbeteren van de website om de informatie vanuit de gemeente te volgen
- Het aanpassen van gemeentelijke gebouwen zodat iedereen deze kan gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn
- Het incidenteel aanpassen van schoolgebouwen als leerlingen dit nodig hebben
- Het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan uitvoeren