Deze agenda laat zien dat toegankelijkheid een rol speelt in alle maatschappelijke levensdomeinen. Om een toegankelijke stad te zijn voor iedereen, neemt de gemeente in de eerste plaats belemmeringen weg voor mensen met een (zichtbare of onzichtbare) beperking. Bijvoorbeeld voor mensen die beperkt mobiel zijn of hun weg moeten vinden met een visuele of auditieve beperking. Daarnaast is het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen in Den Haag. Verder biedt een toegankelijke dienstverlening en infrastructuur ook ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en chronisch zieken de mogelijkheid om actief te blijven meedoen. T

Jaartal
2020
Gemeente