Het centrum van Raalte is toe aan een facelift. Het centrum is een belangrijke plek voor inwoners, recreanten en ondernemers en Raalte kreeg te maken met een complexe mix van belangen, onderlinge afhankelijkheden en versnipperd eigenaarschap. De grote uitdaging is en was het om al die belangen samen te brengen.

Jaartal
2019
Gemeente

Raalte begon met het investeren aan de voorkant van het proces. De serious game Stadtego hielp om samen met alle belanghebbenden een visie te vormen. Door dit spel kreeg iedereen inzicht in het complexe pallet van belangen. Belanghebbenden kregen de kans om gezamenlijk te experimenteren met nieuwe ideeën en oplossingen, te leren van elkaar en keuzes te maken. Het uiteindelijke Ruimtelijk Kwaliteitsplan dat de gemeenteraad in 2019 vast stelde, is vooral gebaseerd op de ideeën die zijn opgehaald tijdens het spel.

De vertaling van het Ruimtelijk Kwaliteitsplan naar een ontwerp voor het centrum heeft de gemeente ook samen met belanghebbenden gedaan. Op basis van drie ontwerpscenario’s lieten ruim 1500 inwoners weten welk scenario hun voorkeur had en waarom.  Ook ondernemers en bewoners van het centrum dachten in online bijeenkomsten mee over aandachtspunten.

De input van inwoners wordt nu verwerkt tot een programma van eisen. Samen met direct belanghebbenden zoals ondernemers en evenementenorganisatoren komt de gemeente voor de zomer 2021 tot een definitief ontwerp voor de Grote Markt en de Plas. De werkzaamheden starten eind 2021.

Ontwerptekening van nieuwe centrum van Raalte door IAA Architecten

(Beeld: IAA Architecten)

Resultaat

Dankzij de inzet van verschillende vormen, zoals het Stadtego-spel en een grote online en offline campagne met drie ontwerpscenario’s heeft Raalte een heel groot bereik gehad voor dit project.

Door mensen écht een rol te geven in het proces behaal je het beste resultaat. Iedereen heeft kunnen bijdragen. Dit maakt dat we straks een centrum hebben waar mensen trots op zijn en elkaar ontmoeten.


Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.
 

Contactgegevens

Naam

Nienke Spiegelenberg

Telefoon

(0572) 347 799