De gemeente start in Meerzicht met een wijkverkenning, met als doel in kaart te brengen hoe bewoners hun buurt beleven. Hiervoor gebruiken ze de storytellingmethodiek (97 verhalen): een laagdrempelige manier om inzicht te verkrijgen in de leefwereld van bewoners.

Jaartal
2020
Gemeente
Type
Overig type

De verhalen werden opgehaald aan de hand van een praatplaat met daarop 6 thema's van de leefbarometer. De verhalen waren een onderbouwing van de beschikbare data en de gesprekken met de professionele organisaties en ondernemers in de wijk. Door deze verhalen op te halen werden rode draden geformuleerd. De bewoners hebben op een nieuwe wijze hun verhaal kunnen doen over hun wijk en buurt. Wat vinden zij echt belangrijk en waar zien zij kansen. De analyse van de verhalen reikte verschillende aanknopingspunten aan om opgaven met elkaar te verbinden. De gemeente formuleerde vijf opgaven die uitgewerkt moeten worden in een integraal gebiedsplan met investeringsagenda.  

Doel is om op een laagdrempelige manier in contact en in overleg te komen met de bewoners, zonder dat er verwachtingen worden geschept die de gemeente niet waar kan maken.  

De gemeente, veelal samen met de corporaties gaan de komende jaren aan de slag met het verduurzamen van wijken en buurten. Maar hoe kijkt de bewoner aan tegen zijn leef- en woonomgeving, welke uitdagingen en kansen ziet de bewoner voor de verduurzaming. Als je weet hoe de bewoners zich voelen en hoe denken kan de verduurzaming gekoppeld worden aan meerdere opgaven, waaronder een sociale.  

De methode storytelling is door iedereen te leren en toe te passen en is een kans om op een andere wijze met bewoners in contact te komen. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.
 

Contactgegevens

Naam

Chantal Spierenburg Mellink

E-mail
C.C.Spierenburg@zoetermeer.nl
Telefoon

14079