Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

De gemeente heeft gekozen voor een aanpak vanuit een breed netwerk waar veel verschillende partners uit de stad hun inzet aan hebben toegezegd. Het voorkomen van radicalisering staat centraal. De aanpak bestaat uit een drieslag die werkt vanuit het bevorderen van de inclusieve samenleving, via het versterken van signalering van radicalisering naar verbetering van hulpverlening en aanscherpen van repressie.